Velpride Plus

Levosulpride75 mg SR +Rabeprazole 20mg EC Pellets

Velpride

Levosulpride 25 mg

Axirab-A

Aceclofenac 200 mg + Rabeprazole 20 gm

Pantavis-DSR

Pantoprazole 40mg+Domperidone 30mg SR pellets

Pantavis-40

Pantoprazole SodIium 40mg

Pantavis-D

Pantoprazole Sodium 40mg+Domperidone 10mg tablets

Avi-DSR

Rabeprazole 20mg EC + Domperidone 30 mg SR pellets

Avi-R 20

Rabeprazole 20mg

Avi-R 40

Rabeprazole 40mg